Welkom op de Homepage van Stichting GeSp

Op deze website vindt u informatie over:

 1. De spaarconstructie Sprintplan zoals deze wordt/werd aangeboden door Spaarbeleg Aegon
 2. De oprichting van de Stichting GeSp
 3. De acties die ondernomen worden om dit misleidende product aan te pakken
 • 04/08/2016 Inmiddels is duidelijk dat Platform Aandelenlease een nieuwe collectieve procedure heeft opgestart. Deelnemers van GeSp kunnen zich daar kosteloos bij aansluiten. Voor meer informatie zie http://www.platformaandelenlease.nl/

 • 04/05/2016 Mededeling van het bestuur van Stichting GeSp

  Het gerechtshof Amsterdam heeft op 1 maart 2016 de vordering van GeSp tot herroeping en tot inzage in de administratie afgewezen. Zie voor de uitspraak http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:702&keyword=%22sprintplan%22 Daarmee is de collectieve actie van GeSp tot een einde gekomen. Helaas blijft onduidelijk wat Spaarbeleg nu precies met de ingelegde gelden heeft gedaan. Het ontbreekt GeSp echter aan financiƫle middelen en mankracht om de collectieve rechtszaak voort te zetten.

  Het bestuur heeft moeten besluiten om de activiteiten te staken en de stichting binnenkort op te heffen. Eerdere oproepen om extra donaties en aanmelding van vrijwilligers hebben weinig tot geen effect gehad. De voorzitter van het bestuur en oprichter van GeSp, Henk de Ruyter, is vorig jaar helaas overleden.

  Er liep nog een andere collectieve actie over SprintPlan van de vereniging Consument & Geldzaken. Ook deze is geƫindigd met een uitspraak van de Hoge Raad van 29 januari 2016. Zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:157&keyword=%22sprintplan%22

  Dit betekent dat schadevorderingen van individuele deelnemers van SprintPlan waarschijnlijk binnen 6 maanden na het einde van de laatste collectieve procedure verjaren. Dit betekent dat individuele deelnemers uiterlijk 29 juli 2016 (of 1 september 2016, maar veiliger is 29 juli 2016 aan te houden) Spaarbeleg/Aegon Bank N.V. via een eigen advocaat moeten dagvaarden tot betaling van schadevergoeding. Deelnemers doen er verstandig aan om zelf tijdig een advocaat of jurist in te schakelen als zij verjaring willen voorkomen.

  Het door een individuele deelnemer stuiten van de verjaring is niet nodig als er voor deze datum een nieuwe collectieve actie over Sprintplan tegen Spaarbeleg/Aegon Bank NV wordt gestart. Het bestuur is niet bekend of er door vereniging Consument & Geldzaken of een andere belangenorganisatie nog een nieuwe collectieve rechtszaak wordt gestart.

  Deelnemers zouden zich kunnen aansluiten bij Vereniging Consument & Geldzaken en/of Platform Aandelenlease voor nadere informatie/acties.

  Het bestuur.

Hoogachtend;

Stichting GeSp
Krommeakker 39
7421 GE Deventer
Tel: 0570-655891
K.v.K. : 08115855